SAMLA UPPGIFTER OCH DELA PÅ ARBETET

Trötta på att ringa runt efter hjälp? Stannar din produktion för att det saknas material på arbetsplatsen eller för att pallar står i vägen? Bryt mönstret!

TCS är ett intuitivt verktyg som kan förenkla all kommunikation inom företaget. Uppdrag skapas, och förmedlas i realtid till valda mottagare med automatisk prioritering. Under tiden kan uppdragen följas till dess de genomförts.

När alla uppgifter samlas på ett ställe sparar du massor av tid och gör din arbetsmiljö bättre. Historik och statistik kan sedan användas för analys och strategiska beslut.

 TCS - Skapa uppgifter blixtsnabbt

Skapa uppgifter blixtsnabbt

Varje arbetsplats får ett enkelt sätt att skapa uppgifter. Ett klick. När uppgiften är skapad kan alla inblandade följa den tills den är slutförd.

TCS Överblicka och hantera uppgifter

Överblicka och hantera uppgifter

Alla uppgifter landar i kön där de kan särskiljas med texter, ikoner och färger. Uppgifter sorteras automatiskt efter prioritet och kan filtreras så att utföraren endast ser de jobb som är relevanta för honom/henne. Låt oss säga det igen: det är enkelt.

TCS - Följ upp och kontrollera

Följ upp och kontrollera

Alla uppdrag som utförs registreras och kan följas upp. Självklart kan all data exporteras till excel så att du kan vända och vrida på den som du själv behagar.

TCS - Följ upp och kontrollera

SKÖT KONTROLLERNA EXEMPLARISKT (tillval)

Med tillvalet TCS Check list utförs och dokumenteras den dagliga tillsynen enkelt och säkert. Utforma er egen checklista per truck eller maskintyp. Kontrollerna och utförare loggas. Felanmälan görs i TCS och blir synlig för arbetsledning eller servicepersonal.

TCS i korthet

TCS skapades för logistikbranschen men kan lika gärna användas i andra verksamheter där man vill effektivisera och underlätta internkommunikation. Samla alla service- och inköpsuppdrag på ett och samma ställe.

 • Arbetsstationer

  Arbetsplats

  Låt varje arbetsplats få möjligheten att blixtsnabbt skapa uppgifter utifrån deras behov.

 • Uppgifter i kö

  Uppgifter i kö

  Visa alla uppgifter i en pekvänlig kö som sorterar uppgifterna automatiskt enligt prioritet.

 • Tidssätt uppgifter

  Tidssätt uppgifter

  Se till att en uppgift prioriteras upp om den inte genomförs inom önskat tidsintervall.

 • Snabb uppstart

  Checklista

  Daglig tillsyn på truckar och maskinutrustning är en viktig del av förebyggande underhåll och en bättre arbetsmiljö.

 • Uppföljning

  Uppföljning

  Följ upp nyckeltal och skaffa underlag för strategiska beslut. Exportera till excel.

 • Pulstavlor

  Pulstavlor

  Låt hela verksamheten följa arbetet och nyttja informationen som TCS skapar.

 • Snabb uppstart

  Snabb uppstart

  Hela din verksamhet kan vara igång efter endast en timme. Du hyr TCS per månad och helt utan bindningstid. Systemet är byggt för att vara enkelt och lätt att förstå och vi hjälper er dessutom med utbildning internt.

Ni hamnar i gott sällskap

Företag som BorgWarner, Spaljisten, PVI Segerström, PVI Esskå och Trivselhus
kräver driftsäkra system för sin internlogistik.
De har valt TCS.

 • Borg Warner
 • Spaljisten
 • PVI Segerström
 • PVI Esskå
 • Trivselhus

Testa TCS

Vi räknar ut vilka besparingar du kan göra! Kontakta oss så kör vi gladeligen en demonstration av systemet på plats hos er eller via en webbdemo.

Smartare Industri – vår tidning

Läs spännande reportage och få inblick i olika lösningar för en smartare industri. Vi berättar också varför är TCS så effektivt.

TCS tidning

TCS brorsa: Blipclick

Håll sams vid leverans - kom överens med dina kunder även vid saknat eller skadat gods. Företaget som ligger bakom TCS har även tagit fram applikationen Blipclick. Med Blipclick kan du säkerställa att du skickar fullständiga ordrar samtidigt som du bevisar att lasten packades korrekt.